top of page

AFKEURING MEERJARENPLAN – WOORDBREUK DEEL ONAFHANKELIJKENVanavond werd het meerjarenplan (hierna genoemd MJP) opnieuw afgekeurd.

Stemgedrag: LVDB (9 zetels): 9 ja stemmen Onafhankelijken (7 zetels): 7 neen stemmen NVA (3 zetels): 3 neen stemmen Zorgsaam (2 zetels): 2 neen stemmen

De ontgoocheling binnen de Lijst van de Burgemeester is bijzonder groot.

Door de afkeuring van het MJP blijft het beleid van onze gemeente geblokkeerd. De afkeuring van het MJP legt een enorme hypotheek op de verdere werking van onze gemeente.


NOCHTANS HEBBEN DE HEER BERT VERDRU EN MEVROUW LIEVE GERMONPREZ, NA HUN ONDERHOUD MET DE GOUVERNEUR, OP 10/07/2020 PLECHTIG BELOOFD AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, OM HET MJP GOED TE KEUREN, EN DUS JA TE STEMMEN, DUS OOK OP DE PUNTEN VAN HET KASTEEL EN DE MARKT!


Op 23/07 vond er in de vakantieperiode een College van Burgemeester en Schepenen plaats om het MJP, met het oog op de goedkeuring van dit MJP op de gemeenteraad van 19/08/2020 na het ja-woord van de heer Bert Verdru en mevrouw Lieve Germonprez, aan te passen met de nieuwe elementen die er sedert de laatste versie nog niet waren.


In het MJP dient noodgedwongen een bijkomend bedrag van 1’000’000 euro te worden opgenomen door: Coronamaatregelen, personeelsformatie, maaltijdcheques, bijkomende kost van 100’000 euro voor het kasteel (Onroerend Erfgoed neemt geen genoegen met een inkokering van de wal rond het kasteel waardoor er een overwelving dient gebouwd te worden), en 50’000 euro om trage wegen aan te pakken.


De Burgemeester en Schepenen hebben mevrouw Lieve Germonprez tijdens deze vergadering bevraagd of ze zeker nog akkoord ging gaan met het MJP. Mevrouw Lieve Germonprez heeft hierop opnieuw haar woord gegeven dat ze akkoord gingen gaan, dus ook met DE PUNTEN VAN HET KASTEEL EN DE MARKT!


Er werden geen nieuwe eisen gesteld door de LVDB!

Wel heeft de Burgemeester, in overleg met de gouverneur, garanties gevraagd. Meer bepaald het akkoord van mevrouw Lieve Germonprez en de heer Bert Verdru dat ze in de toekomst alle projecten (investeringen zoals opgenomen in het MJP) verder positief zouden behandelen en telkens goed zouden keuren in de gemeenteraden de komende maanden/jaren. Er werd dus absoluut niet gevraagd om een blanco cheque te tekenen. Enkel werd de schriftelijke garantie gevraagd dat de projecten zoals opgenomen in het MJP ook in de toekomst zouden worden goedgekeurd.

Op vrijdagavond 14/08/2020 heeft mevrouw Lieve Germonprez de Burgemeester opgebeld met de mededeling dat alle onafhankelijken het MJP niet zouden goedkeuren op de gemeenteraad van 19/08/2020.


Opnieuw werd er woordbreuk gepleegd door de heer Bert Verdru en mevrouw Lieve Germonprez.


Nochtans hebben de heer Bert Verdru en mevrouw Lieve Germonprez SAMEN met de andere kandidaten van LVDB een uitgebreid politiek programma uitgeschreven voor de verkiezingen. De kiezer heeft o.a. zijn/haar stem kunnen toevertrouwen aan dat programma. Het MJP is tevens volledig gebaseerd op dit verkiezingsprogramma en daar zijn financiële middelen aan gekoppeld!


Waar zit de ware toedracht? Blijkbaar was hun achterban niet op de hoogte van hun toezegging om het MJP te laten goedkeuren en daar is het fout gelopen en precies daarom trekken de heer Bert Verdru en mevrouw Lieve Germonprez hun woord terug in. Wie heeft er geen overleg gepleegd met zijn achterban? Dat ze nu alle redenen aangrijpen om zogenaamd de verwijten en fouten aan ons adres te leggen. Terwijl de oorzaak voor 100% terug te vinden is bij de groep van de onafhankelijken.


De stilstand, door het gebrek aan een goedgekeurd MJP, heeft zichtbare en zeer voelbare gevolgen, zowel infrastructureel en financieel. We kunnen geen enkel nieuw engagement of investering aangaan. De grote geplande wegeniswerken en investeringen kunnen niet uitgevoerd worden. We riskeren subsidies van de overheid te missen, waardoor een financiële impact onrechtstreeks ook voor de burger onafwendbaar is. Tenslotte kijken we tegen monsterboetes aan omdat bepaalde werken niet kunnen verdergezet worden.

Dit is na meer dan 9 maand werkelijk onhoudbaar. Dat is absoluut niet goed voor de gemeente, maar ook niet voor u als inwoner.

Meulebeke blijft onbestuurbaar.


Comments


bottom of page