Bericht van de burgemeester: Deevefoon tijdens coronatijden.