top of page

Coalitie Lijst van de Burgemeester / Zorgsaam

Bijgewerkt op: 12 nov. 2020
Op de gemeenteraad van 09/11 werd met een meerderheid van 14 ja stemmen (LVDB: 9 zetels, NVA: 3 zetels en Zorgsaam: 2 zetels) tegen 7 nee stemmen (de onafhankelijken) beslist om over te gaan tot het samenstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen.


Het spreekt voor zich dat wij opgelucht, zeg maar tevreden zijn met deze beslissing die genomen werd door de gemeenteraadsleden.


De burgemeester is op zoek gegaan naar een nieuwe partner om samen Meulebeke de komende 4 jaar verder te leiden. Er waren twee mogelijkheden, we hebben beide oppositie partijen geconsulteerd. Waar eerlijkheidshalve voor beide partijen wel mogelijkheden waren.


Gezien de tijdsdruk is er na de gemeenteraad van 09/11/2020 onmiddellijk de finale beslissing genomen, een voorzet gegeven aan Zorgsaam. Rik Priem heeft die bal binnengekopt, zoals in zijn gloriedagen als professioneel voetballer.


LVDB bestuurt dus vanaf heden onze gemeente in coalitie met Zorgsaam.


Wij geloven er in dat we een coalitie hebben gesloten met een loyale partner die eveneens democratisch verkozen is, en beschikt over de juiste ingesteldheid om samen te bouwen aan een vooruitstrevende gemeente. Rik Priem heeft bovendien 25 jaar ervaring in de politiek.


Eindelijk kunnen we starten met onze eigenlijke opdracht: zorgen voor een veilige, aangename en leefbare en aantrekkelijke gemeente.Er ligt ontzettend veel werk op de plank, we hebben bijzonder veel werk op allerhande domeinen, en er dienen zich ook zware beslissingen aan.


Wij nemen dus onze verantwoordelijkheid en willen NU ECHT vooruit, vandaar de beslissing om snel te schakelen en geen bijkomende tijd te verliezen.


Als wij alle geplande investeringen en uitvoeringen die voorzien zijn moeten uitvoeren zullen we aan hoge snelheid moeten werken, wat we uiteraard zullen doen! Onze mensen uit de administratie, het college, de leden van LVBD en Zorgsaam zijn daartoe bereid.


De burgemeester wil iedereen danken binnen de administratie, maar tegelijk alle medewerkers voor hun geduld en medewerking van de voorbije jaren.


Ook een bijzonder grote dank je wel van de burgemeester aan de leden van het college en de partijleden van de LVDB die een bijzonder lastige periode achter de rug hebben, die mensen hebben zich politiek geëngageerd met één doel, bouwen aan Meulebeke.


Uiteraard gaan we eerst een nieuw college moeten voordragen en vervolgens een geactualiseerd meerjarenplan moeten goedkeuren om een echte NIEUWE start te nemen.Links:

Comments


bottom of page