top of page

De Burgemeester geeft repliek op gestelde vraag in de gemeenteraad over vaccins in Zonnewende !!

Bijgewerkt op: 14 sep. 2021

Repliek Burgemeester Dirk Verwilst op de vraag die werd gesteld op de gemeenteraad door 1 van de onafhankelijken: “Wat is er gebeurd met de overschotten van de vaccins die in Zonnewende werden toebedeeld aan de bewoners?”

Deze repliek geef ik om misverstanden uit de weg te gaan en om te vermijden dat mijn tussenkomst op de gemeenteraad op deze vraag verkeerd wordt begrepen door de directie van Zonnewende en de inwoners.

“Ik heb als burgemeester geen inzage nog toestemming om te beslissen wat er met overtollige vaccins gebeurd binnen de zorgsector. Vlaanderen heeft daar een model voor uitgeschreven wie er precies in aanmerking komt wanneer er overschotten zijn. Persoonlijk heb ik een andere mening over wat zorg Vlaanderen uitschrijft: er moet volgens mij eerst gezorgd worden dat resterende vaccins toegediend worden aan kwetsbare doelgroepen (mensen met hoge leeftijd en mensen met een medische aandoening) én uiteraard (!) de zorgverleners in onze maatschappij. Op die manier gaan we die kwetsbare groep het eerst beschermen en voorkomen we mogelijks sterfte of zwaar zieke inwoners. Met als gevolg dat de zware zorg ook deels zal ontnomen worden in de ziekenhuizen. Want uiteindelijk is dit, sedert de eerste lockdown, al altijd het voornaamste doel geweest van álle coronamaatregelen: de druk weghalen op de ziekenhuizen.

Dat Zonnewende de overschotten van de vaccins, volgens de geruchten, toegediend zou hebben aan zorgverleners (huisdokters, verpleegsters, kinesisten, …) is dus ook absoluut niet verkeerd!

Ondertussen hebben onze bewoners van de assistentiewoningen Develand allen een prikje gekregen en merken we dat het vaccinatiecentra Tielt steeds meer vaccins toebedeeld krijgen. Er is dus hoop! We krijgen binnenkort wellicht een uitnodiging (te starten met +85). Mijn grootste zorg en focus vandaag is dat elke Meulebekenaar zo snel en zo goed mogelijk beschermd wordt tegen dit virus, zodat we terug veilig en onbezorgd mogen leven en genieten van elkaar!


Comentarios


bottom of page