top of page

Het containerpark is terug openAlle I.V.I.O-parken zullen heropend worden tijdens de normale openingsuren. In functie van het beschikbare personeel en afhankelijk van de afvoer door onze onderaannemers kunnen de openingstijden, indien nodig, aangepast worden.


Wij vragen aan alle burgers om het recyclagepark enkel te bezoeken als dat strikt noodzakelijk is, en het bezoek niet kan worden uitgesteld. Voor de burgers die toch naar het recyclagepark komen, zijn er volgende richtlijnen:


 • Het aantal voertuigen die gelijktijdig op het park toegelaten worden, wordt beperkt naargelang de grootte van het park.

 • Maximaal 1 parkbezoek per gezin per 14 kalenderdagen.

 • Is de wachtrij te lang, dan kan er gevraagd worden op een later moment terug te komen.

 • Respecteer altijd minstens 1,5 m afstand tussen personen.

 • Toegang tot de parkwachterhuisjes is verboden voor bezoekers!

 • Sorteer je afval thuis en beperk je tijd op het park: slechts 1 tot 2 vooraf gesorteerde fracties per 14 dagen. Het afval moet snel en efficiënt gelost worden, dus zorg ervoor dat er ter plaatse zo weinig mogelijk geschept moet worden! Heb je toch hulpmateriaal, zoals een schop of handschoenen, nodig om je afval te lossen, breng dit dan zelf mee.

 • Bij het lossen in containers mag slechts 1 persoon per keer de trap gebruiken!

 • Hou er rekening mee dat er geen verkoop is van hakselhout.

 • Asbestcement wordt momenteel niet aanvaard! Zo wordt de druk op het beschikbare beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verhoogd.

 • Er wordt geen textiel ingezameld op het park.

 • Blijf in de wagen tot je je afval mag lossen.

 • Kom je met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij. Respecteer ook hier 1,5m afstand.

 • Kom indien mogelijk alleen naar het recyclagepark. Met twee kan enkel als je grote en/of zware stukken hebt die je wilt lossen. Kinderen blijven steeds in het voertuig!

 • Was grondig je handen, zeker ook voor en na het bezoek aan het recyclagepark. Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht. Indien mogelijk, gebruik wegwerphandschoenen.

 • Bedien zelf de inrijzuil en betaal indien mogelijk contactloos! Documenten of identiteitskaarten worden niet overhandigd aan onze parkwachters. Er kan niet met cash geld betaald worden.

 • Raak niets aan van andere personen!


Info terug te vinden op de site van Meuelebeke

Meer info: www.ivio.be


コメント


bottom of page