top of page

Werken aan Gentstraat blijven uit … alweer GEEN meerjarenplan.Op de gemeenteraad van 09/04/2020 werd het meerjarenplan wederom afgekeurd door de onafhankelijken en de oppositie.

Door het afkeuren van het meerjarenplan kunnen de noodzakelijke werken aan de Gentstraat nog steeds niet van start gaan!

De Vlaamse Overheid heeft 14, 5 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van de N305 Gentstraat:

· Enkel fietspad weerskanten

· Nieuwe riolering

· Nieuw wegdek

· ….

1. Het kabinet stelt alles in het werk in het belang van de veiligheid op de gewestwegen te blijven garanderen.

De toezegging voor de werken dient echter wel dit jaar te gebeuren omdat dit op het programma van 2020 staat ingeschreven.

Concreet dient Meulebeke een goedgekeurd meerjarenplan te hebben, om alsnog de toewijzing van deze budgetten te laten gebeuren in 2020.

Het kabinet hoopt snel een akkoord te ontvangen en een goedgekeurd meerjarenplan, om de toewijzing van de werken aan de Gentstraat in 2020 mogelijk te maken!

Als deze niet kan toegewezen worden in 2020, is erop vandaag nog geen concreet zicht op de toewijzingsdata voor de start in de Gentstraat.

Het meerjarenplan dient in totaliteit goedgekeurd te worden, niet in deeltjes.

Gevolg als deze werken niet kunnen toegewezen worden in 2020: De vraag stelt zich wanneer er dan wel terug budgetten kunnen vrijgemaakt worden door de overheid om deze werken uit te voeren. Het kan dan nog jaren duren vooraleer er terug middelen vrijgemaakt worden om de vernieuwing van het wegdek, riolering en aanleg van veilige fietspaden te realiseren!


Vorige week viel nog een zwaar gewonde te betreuren langs deze intussen zeer gevaarlijke N305.

Ook de gemeente Oostrozebeke is mede geslachtofferd en kunnen niet overgaan tot de werken, omdat alles in 1 dossier is opgenomen.

De bevestiging dat (het politieke spel) het niet constructief willen meewerken van de onafhankelijken een zware tol begint te eisen op de algemene werking van onze gemeentelijke investeringen.

Wij hopen uit de grond van ons hart, in het belang van de zwakke weggebruiker en de algemene veiligheid voor iedereen die over dit traject komt, dat het meerjarenplan tijdens één van de volgende gemeenteraden, mei of juni, alsnog goedgekeurd wordt, zodat de werken in de Gentstraat van start kunnen gaan.


Comments


bottom of page